dinsdag 20 december 2016

Fijne Feestdagen

Beste bewoner,
Allereerst veel dank voor uw medewerking de afgelopen weken.
Dankzij uw hulp hebben de werklieden veel werk kunnen verzetten in uw kruipruimte.

Kerstvakantie
De laatste werkdag van 2016 is op 23 december. Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt.
Zoals we op het laatste blog schreven, worden de overige onderhoudswerkzaamheden & Energiebesparende Maatregelen in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.
U hoort dus in het nieuwe jaar wanneer de werkzaamheden weer van start gaan.

2017: Start Jan Lutmastraat
De werklieden starten in 2017 met de woningen aan de Jan Lutmastraat.
Pas nadat alle werkzaamheden in dit blok zijn afgerond, zijn de woningen in de Zilversmidshof aan de beurt.

Tot slot
Het hele team van Beter in Wonen wenst u en uw familie hele fijne kerstdagen en een mooi & gezond nieuw jaar!Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen