woensdag 30 november 2016

We kunnen door!

Beste Bewoner,

Van QuaWonen heeft u een brief ontvangen. Hierin staat dat we op grond van de ontvangen AkkoordVerklaringen de noodzakelijke 70% hebben gehaald.

Dit betekent dat de Energiebesparende Maatregelen, conform het renovatievoorstel, uitgevoerd worden in alle woningen.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie.

Planning 2016
De laatste weken van dit jaar wordt er alleen gewerkt in uw kruipruimte.
De planning van deze werkzaamheden heeft u van Lian ontvangen.

De overige onderhoudswerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.

Website
Alle informatie over het project kunt u teruglezen op de site: www.beterinwonenschoonhoven.nl.


Vragen
Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met Lian van Beter in Wonen.
U kunt bellen naar 06 - 8451 2044 of een e-mail sturen naar info@beterinwonen.nl.


Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 15 november 2016

Bouwplaatsinrichting


Binnenkort starten we met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. 
Let op: dit zijn niet de Energetische Maatregelen, hiervoor moeten we eerst 70% akkoord halen.
Meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden vindt u terug in het InformatieBlad. Dit heb ik bij u achtergelaten na het eerste huisbezoek.

Bouwplaatsinrichting
Omdat we binnenkort aan de slag gaan, richten we een bouwplaats in. Dit is nodig voor het opslaan van materialen en voor de bouwkeet van onze werklieden.
Voor de bouwplaats gebruiken we 4 parkeervakken aan de Edelsmidsdreef.

Wat betekent dit voor u?
- U hoort van tevoren wanneer uw woning aan de beurt is voor werkzaamheden;
- Van 22 november tot en met 23 december kunt u geen gebruik maken van 4 parkeerplaatsen aan de Edelsmidsdreef;
- Om welke parkeervakken het precies gaat, ziet u op onderstaande foto. Het gaat om de vakken in het blauwe kader.


Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 8451 2044 of via het e-mailadres
info@beterinwonen.nl.

Met vriendelijke groet,
Lian van Ham
Beter in Wonen