dinsdag 20 december 2016

Fijne Feestdagen

Beste bewoner,
Allereerst veel dank voor uw medewerking de afgelopen weken.
Dankzij uw hulp hebben de werklieden veel werk kunnen verzetten in uw kruipruimte.

Kerstvakantie
De laatste werkdag van 2016 is op 23 december. Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt.
Zoals we op het laatste blog schreven, worden de overige onderhoudswerkzaamheden & Energiebesparende Maatregelen in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.
U hoort dus in het nieuwe jaar wanneer de werkzaamheden weer van start gaan.

2017: Start Jan Lutmastraat
De werklieden starten in 2017 met de woningen aan de Jan Lutmastraat.
Pas nadat alle werkzaamheden in dit blok zijn afgerond, zijn de woningen in de Zilversmidshof aan de beurt.

Tot slot
Het hele team van Beter in Wonen wenst u en uw familie hele fijne kerstdagen en een mooi & gezond nieuw jaar!Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen


woensdag 30 november 2016

We kunnen door!

Beste Bewoner,

Van QuaWonen heeft u een brief ontvangen. Hierin staat dat we op grond van de ontvangen AkkoordVerklaringen de noodzakelijke 70% hebben gehaald.

Dit betekent dat de Energiebesparende Maatregelen, conform het renovatievoorstel, uitgevoerd worden in alle woningen.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie.

Planning 2016
De laatste weken van dit jaar wordt er alleen gewerkt in uw kruipruimte.
De planning van deze werkzaamheden heeft u van Lian ontvangen.

De overige onderhoudswerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.

Website
Alle informatie over het project kunt u teruglezen op de site: www.beterinwonenschoonhoven.nl.


Vragen
Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met Lian van Beter in Wonen.
U kunt bellen naar 06 - 8451 2044 of een e-mail sturen naar info@beterinwonen.nl.


Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 15 november 2016

Bouwplaatsinrichting


Binnenkort starten we met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. 
Let op: dit zijn niet de Energetische Maatregelen, hiervoor moeten we eerst 70% akkoord halen.
Meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden vindt u terug in het InformatieBlad. Dit heb ik bij u achtergelaten na het eerste huisbezoek.

Bouwplaatsinrichting
Omdat we binnenkort aan de slag gaan, richten we een bouwplaats in. Dit is nodig voor het opslaan van materialen en voor de bouwkeet van onze werklieden.
Voor de bouwplaats gebruiken we 4 parkeervakken aan de Edelsmidsdreef.

Wat betekent dit voor u?
- U hoort van tevoren wanneer uw woning aan de beurt is voor werkzaamheden;
- Van 22 november tot en met 23 december kunt u geen gebruik maken van 4 parkeerplaatsen aan de Edelsmidsdreef;
- Om welke parkeervakken het precies gaat, ziet u op onderstaande foto. Het gaat om de vakken in het blauwe kader.


Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 8451 2044 of via het e-mailadres
info@beterinwonen.nl.

Met vriendelijke groet,
Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 20 september 2016

NieuwsBrief 1

De komende maanden houdt Beter in Wonen u op de hoogte via de NieuwsBrief en de website.

Asbestinspectie
Afgelopen week hebben we met alle bewoners afspraken gemaakt voor een asbestinspectie in uw kruipruimte. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Solidé.

Door de hoogte van het grondwater konden we eerder geen inspectie doen in uw kruipruimte. Om er dit keer voor te zorgen dat er geen water in de kruipruimte staat tijdens de inspectie, wordt bronbemaling aangelegd. We doen dit via de buitenzijde van elke woning, om de overlast te beperken.

Wat is bronbemaling?
Bronbemaling is een speciale pompinstallatie, die ervoor zorgt dat het grondwaterniveau in de kruipruimte wordt verlaagd. De installatie pompt het water weg.

Wat gaat er gebeuren?
In uw voortuin – zo dicht mogelijk bij de gevel – worden 2 afvoerslangen de grond in gebracht. De uiteinden van deze slangen worden aangesloten op een horizontale leiding boven de grond. Deze leiding is aangesloten op een pomp. De pomp zorgt ervoor dat het grondwater in de kruipruimte wordt weggepompt.

Let op: de bronbemaling blijft liggen totdat het asbest wordt gesaneerd. Voor de asbestsanering moeten de kruipruimtes ook droog zijn. We kunnen pas een planning voor de asbestsanering maken nadat de rapporten van de asbestinspectie klaar zijn.

STAP 1
Wie?
-          Specialisatiebedrijf Borsboom legt de bronbemaling aan.
Wanneer?
-          Dinsdag 20 september start Borsboom met de aanleg van de bronbemaling. Zij houden rekening met de planten in uw tuin.
-          Vrijdag 23  t/m maandag 26 september wordt het grondwater afgepompt. De pomp staat dus alleen dit weekend aan.
U heeft geen geluidsoverlast.

STAP 2
Wie?
-          Solidé voert de asbestinspectie uit.
Wanneer?
-          Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29 september worden de asbestinspecties in elke woning uitgevoerd.

Meer informatie
Lees het laatste nieuws op de website: www.beterinwonenschoonhoven.nl.
Vragen? Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 – 84 51 20 44.Met vriendelijke groet,
Lian van Ham

maandag 8 februari 2016

Inspectie in uw woning

Betreft: Inspectie in uw woning
Datum: 8 februari 2016

Beste heer, mevrouw,

Samen met QuaWonen gaat Beter in Wonen aan de slag met het onderhoud aan uw woning. U bent hier per brief over geïnformeerd door QuaWonen. Om een goed plan te kunnen maken voeren de specialisten van Beter in Wonen een inspectie uit. Verschillende onderdelen van uw woning hebben een ander type inspectie nodig. We komen dus met verschillende specialisten tegelijkertijd bij u langs.

Inspectie in uw woning. 
We gaan in 2 dagen langs 9 woningen in de Zilversmidshof en langs 8 woningen in de Jan Lutmastraat.
• Beter in Wonen belt u vanaf donderdag 11 februari om dit in te plannen.
• Graag horen we welk dagdeel u thuis kunt zijn om ons te ontvangen. De keuzes zijn: o Dinsdag 23 februari van 8.00 - 12.00 of van 13.00 - 17.00 uur. o Donderdag 25 februari van 8.00 - 12.00 of van 13.00 - 17.00 uur.
• Wij moeten in alle ruimtes van uw woning zijn, u hoeft deze ruimtes niet op te ruimen.

Contact met Beter in Wonen 
Als de plannen concreet zijn organiseren wij een InformatieBijeenkomst, u ontvangt hiervoor een uitnodiging. Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Nieuwsbrief, die ontvangt u per post. Alle informatie rondom het project kunt u ook online volgen via www.beterinwonenschoonhoven.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Miranda Mars namens Beter in Wonen

Telefoon: 06 84 51 20 44
E-mail: info@beterinwonen.nl

dinsdag 2 februari 2016

Welkom

Welkom op de website van Beter in Wonen Schoonhoven. Op deze website kunt u alle informatie vinden over het project.