NieuwsBrief 1

De komende maanden houdt Beter in Wonen u op de hoogte via de NieuwsBrief en de website.

Asbestinspectie
Afgelopen week hebben we met alle bewoners afspraken gemaakt voor een asbestinspectie in uw kruipruimte. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Solidé.

Door de hoogte van het grondwater konden we eerder geen inspectie doen in uw kruipruimte. Om er dit keer voor te zorgen dat er geen water in de kruipruimte staat tijdens de inspectie, wordt bronbemaling aangelegd. We doen dit via de buitenzijde van elke woning, om de overlast te beperken.

Wat is bronbemaling?
Bronbemaling is een speciale pompinstallatie, die ervoor zorgt dat het grondwaterniveau in de kruipruimte wordt verlaagd. De installatie pompt het water weg.

Wat gaat er gebeuren?
In uw voortuin – zo dicht mogelijk bij de gevel – worden 2 afvoerslangen de grond in gebracht. De uiteinden van deze slangen worden aangesloten op een horizontale leiding boven de grond. Deze leiding is aangesloten op een pomp. De pomp zorgt ervoor dat het grondwater in de kruipruimte wordt weggepompt.

Let op: de bronbemaling blijft liggen totdat het asbest wordt gesaneerd. Voor de asbestsanering moeten de kruipruimtes ook droog zijn. We kunnen pas een planning voor de asbestsanering maken nadat de rapporten van de asbestinspectie klaar zijn.

STAP 1
Wie?
-          Specialisatiebedrijf Borsboom legt de bronbemaling aan.
Wanneer?
-          Dinsdag 20 september start Borsboom met de aanleg van de bronbemaling. Zij houden rekening met de planten in uw tuin.
-          Vrijdag 23  t/m maandag 26 september wordt het grondwater afgepompt. De pomp staat dus alleen dit weekend aan.
U heeft geen geluidsoverlast.

STAP 2
Wie?
-          Solidé voert de asbestinspectie uit.
Wanneer?
-          Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29 september worden de asbestinspecties in elke woning uitgevoerd.

Meer informatie
Lees het laatste nieuws op de website: www.beterinwonenschoonhoven.nl.
Vragen? Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 – 84 51 20 44.Met vriendelijke groet,
Lian van Ham