donderdag 10 augustus 2017

NieuwsBrief 3

Einde werkzaamheden

We zijn klaar met het uitvoeren van de werkzaamheden. Alle punten die u vóór 1 augustus nog aan ons heeft doorgegeven, worden uiteraard nog opgepakt.
In deze laatste NieuwsBrief blikken we terug op de Comfort & Bespaarbijeenkomsten. Ook leest u aanvullende informatie.

Comfort & Bespaarbijeenkomsten
Tijdens de Comfort & Bespaarbijeenkomst bij u thuis heeft u tips gekregen over hoe u het beste om kunt gaan met het Verwarmen en Ventileren van uw verbeterde woning. Het is voor een gezond binnenklimaat belangrijk dat u deze tips ter harte neemt.

U kreeg twee cadeaus waarmee u gas en water kunt besparen: een  Radiator-stickerkaart en een Douchecoach.

Er mag niet worden geboord in de kunststof kozijnen en deuren. Om deze reden zit er geen kierstand-haakje op uw achterdeur.

Informatiekaart: zonwering bevestigen
Tijdens de oplevering van uw woning, heeft Leen informatie gegeven over het plaatsen van zonwering.
Omdat hier na oplevering nog een aantal vragen over zijn binnengekomen, hebben we voor u een Informatiekaart gemaakt. U heeft deze Informatiekaart als bijlage ontvangen bij de NieuwsBrief.

Tip: Hang de InformatieKaart ‘Zonwering Bevestigen’ naast de InformatieKaart ‘Asbest’ in uw meterkast.
Zo kunt u, of een eventuele volgende bewoner, de Kaart altijd makkelijk terugvinden.

Komt een specialist bij u de zonwering of vlaggenstokhouder monteren? Laat de Informatiekaart dan zien. De monteur weet zo precies wat hij kan verwachten.

Rolgordijnen binnenzijde
Wilt u uw rolgordijnen aan de binnenzijde van uw woning terughangen? Doe dit dan als volgt:
  • Bevestig uw rolgordijn op het oude houten kozijn. Het houten kozijn zit naast het nieuwe kunststof kozijn.

Nog vragen of klachten?

Vanaf 1 augustus heeft Beter in Wonen alles weer overgedragen aan QuaWonen. Vanaf nu belt of mailt u dus naar QuaWonen als u vragen of opmerkingen heeft over uw woning. U kunt QuaWonen bellen op 088 – 799 66 36 of u mailt naar info@quawonen.com.

Dank voor uw medewerking
Tot slot willen we u hartelijk danken voor uw geduld en medewerking.
De werklieden hebben met plezier bij u thuis gewerkt.
Namens het hele team van Beter in Wonen wensen wij u veel comfort en woonplezier in uw vernieuwde woning.

Met vriendelijke groet,
Lian van Ham

Beter in Wonen

maandag 30 januari 2017

NieuwsBrief 2

Bijna van start!

In NieuwsBrief 2 leest u alles over de planning van de werkzaamheden in en aan uw woning
Lees goed wat we van u verwachten ter voorbereiding.

Planning werkzaamheden

Jan Lutmastraat: de werkzaamheden in de Jan Lutmastraat worden uitgevoerd tussen 6 februari en 7 april.
Zilversmidshof: de werkzaamheden in de Zilversmidshof worden uitgevoerd tussen 20 februari en 23 april.

Wanneer de planning verandert (door bijvoorbeeld slecht weer), dan hoort u dit van uitvoerder Leen.

A.      Steigeropbouw
Voordat de werkzaamheden starten, worden er steigers opgebouwd.
Voor het plaatsen van steigers is ruimte nodig

Wat vragen wij u?
Maak 2 meter uit de voor- en achtergevel vrij.
Let op: dit betekent dat u al uw spullen, óók uw zonweringen en losse meubels of versieringen, moet weghalen.
Wanneer? 
Bewoners Jan Lutmastraat: uiterlijk 6 februari moeten uw spullen weg zijn.
Bewoners Zilversmidshof: uiterlijk 20 februari moeten uw spullen weg zijn.

B.      Werkzaamheden buitenzijde woning
Veel werkzaamheden gebeuren aan de buitenzijde van uw woning. Dit betekent dat u voor deze werkzaamheden niet thuis hoeft te zijn.

C.     Werkzaamheden binnenzijde woning
Zodra de werklieden binnen aan de slag gaan, moet u thuis zijn.
U heeft per post NieuwsBrief 2 ontvangen. In deze brief leest u op welke dagen u thuis moet zijn, wat er deze dagen wordt uitgevoerd én of u zelf iets moet doen ter voorbereiding.

Let op: voordat de werklieden binnen aan de slag kunnen, is het belangrijk dat u de looproutes en ruimtes vrijmaakt zoals aangegeven in de BewonersInformatie.
Dit betekent dat 1 meter vanaf de gevel vrij moet zijn van spullen, dus ook van vitrages en gordijnen.

Meer informatie

Lees het laatste nieuws op de website: www.beterinwonenschoonhoven.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl of 06 - 84 51 20 44.

Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen