woensdag 30 november 2016

We kunnen door!

Beste Bewoner,

Van QuaWonen heeft u een brief ontvangen. Hierin staat dat we op grond van de ontvangen AkkoordVerklaringen de noodzakelijke 70% hebben gehaald.

Dit betekent dat de Energiebesparende Maatregelen, conform het renovatievoorstel, uitgevoerd worden in alle woningen.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie.

Planning 2016
De laatste weken van dit jaar wordt er alleen gewerkt in uw kruipruimte.
De planning van deze werkzaamheden heeft u van Lian ontvangen.

De overige onderhoudswerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.

Website
Alle informatie over het project kunt u teruglezen op de site: www.beterinwonenschoonhoven.nl.


Vragen
Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met Lian van Beter in Wonen.
U kunt bellen naar 06 - 8451 2044 of een e-mail sturen naar info@beterinwonen.nl.


Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen