donderdag 10 augustus 2017

NieuwsBrief 3

Einde werkzaamheden

We zijn klaar met het uitvoeren van de werkzaamheden. Alle punten die u vóór 1 augustus nog aan ons heeft doorgegeven, worden uiteraard nog opgepakt.
In deze laatste NieuwsBrief blikken we terug op de Comfort & Bespaarbijeenkomsten. Ook leest u aanvullende informatie.

Comfort & Bespaarbijeenkomsten
Tijdens de Comfort & Bespaarbijeenkomst bij u thuis heeft u tips gekregen over hoe u het beste om kunt gaan met het Verwarmen en Ventileren van uw verbeterde woning. Het is voor een gezond binnenklimaat belangrijk dat u deze tips ter harte neemt.

U kreeg twee cadeaus waarmee u gas en water kunt besparen: een  Radiator-stickerkaart en een Douchecoach.

Er mag niet worden geboord in de kunststof kozijnen en deuren. Om deze reden zit er geen kierstand-haakje op uw achterdeur.

Informatiekaart: zonwering bevestigen
Tijdens de oplevering van uw woning, heeft Leen informatie gegeven over het plaatsen van zonwering.
Omdat hier na oplevering nog een aantal vragen over zijn binnengekomen, hebben we voor u een Informatiekaart gemaakt. U heeft deze Informatiekaart als bijlage ontvangen bij de NieuwsBrief.

Tip: Hang de InformatieKaart ‘Zonwering Bevestigen’ naast de InformatieKaart ‘Asbest’ in uw meterkast.
Zo kunt u, of een eventuele volgende bewoner, de Kaart altijd makkelijk terugvinden.

Komt een specialist bij u de zonwering of vlaggenstokhouder monteren? Laat de Informatiekaart dan zien. De monteur weet zo precies wat hij kan verwachten.

Rolgordijnen binnenzijde
Wilt u uw rolgordijnen aan de binnenzijde van uw woning terughangen? Doe dit dan als volgt:
  • Bevestig uw rolgordijn op het oude houten kozijn. Het houten kozijn zit naast het nieuwe kunststof kozijn.

Nog vragen of klachten?

Vanaf 1 augustus heeft Beter in Wonen alles weer overgedragen aan QuaWonen. Vanaf nu belt of mailt u dus naar QuaWonen als u vragen of opmerkingen heeft over uw woning. U kunt QuaWonen bellen op 088 – 799 66 36 of u mailt naar info@quawonen.com.

Dank voor uw medewerking
Tot slot willen we u hartelijk danken voor uw geduld en medewerking.
De werklieden hebben met plezier bij u thuis gewerkt.
Namens het hele team van Beter in Wonen wensen wij u veel comfort en woonplezier in uw vernieuwde woning.

Met vriendelijke groet,
Lian van Ham

Beter in Wonen

maandag 30 januari 2017

NieuwsBrief 2

Bijna van start!

In NieuwsBrief 2 leest u alles over de planning van de werkzaamheden in en aan uw woning
Lees goed wat we van u verwachten ter voorbereiding.

Planning werkzaamheden

Jan Lutmastraat: de werkzaamheden in de Jan Lutmastraat worden uitgevoerd tussen 6 februari en 7 april.
Zilversmidshof: de werkzaamheden in de Zilversmidshof worden uitgevoerd tussen 20 februari en 23 april.

Wanneer de planning verandert (door bijvoorbeeld slecht weer), dan hoort u dit van uitvoerder Leen.

A.      Steigeropbouw
Voordat de werkzaamheden starten, worden er steigers opgebouwd.
Voor het plaatsen van steigers is ruimte nodig

Wat vragen wij u?
Maak 2 meter uit de voor- en achtergevel vrij.
Let op: dit betekent dat u al uw spullen, óók uw zonweringen en losse meubels of versieringen, moet weghalen.
Wanneer? 
Bewoners Jan Lutmastraat: uiterlijk 6 februari moeten uw spullen weg zijn.
Bewoners Zilversmidshof: uiterlijk 20 februari moeten uw spullen weg zijn.

B.      Werkzaamheden buitenzijde woning
Veel werkzaamheden gebeuren aan de buitenzijde van uw woning. Dit betekent dat u voor deze werkzaamheden niet thuis hoeft te zijn.

C.     Werkzaamheden binnenzijde woning
Zodra de werklieden binnen aan de slag gaan, moet u thuis zijn.
U heeft per post NieuwsBrief 2 ontvangen. In deze brief leest u op welke dagen u thuis moet zijn, wat er deze dagen wordt uitgevoerd én of u zelf iets moet doen ter voorbereiding.

Let op: voordat de werklieden binnen aan de slag kunnen, is het belangrijk dat u de looproutes en ruimtes vrijmaakt zoals aangegeven in de BewonersInformatie.
Dit betekent dat 1 meter vanaf de gevel vrij moet zijn van spullen, dus ook van vitrages en gordijnen.

Meer informatie

Lees het laatste nieuws op de website: www.beterinwonenschoonhoven.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl of 06 - 84 51 20 44.

Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 20 december 2016

Fijne Feestdagen

Beste bewoner,
Allereerst veel dank voor uw medewerking de afgelopen weken.
Dankzij uw hulp hebben de werklieden veel werk kunnen verzetten in uw kruipruimte.

Kerstvakantie
De laatste werkdag van 2016 is op 23 december. Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt.
Zoals we op het laatste blog schreven, worden de overige onderhoudswerkzaamheden & Energiebesparende Maatregelen in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.
U hoort dus in het nieuwe jaar wanneer de werkzaamheden weer van start gaan.

2017: Start Jan Lutmastraat
De werklieden starten in 2017 met de woningen aan de Jan Lutmastraat.
Pas nadat alle werkzaamheden in dit blok zijn afgerond, zijn de woningen in de Zilversmidshof aan de beurt.

Tot slot
Het hele team van Beter in Wonen wenst u en uw familie hele fijne kerstdagen en een mooi & gezond nieuw jaar!Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen


woensdag 30 november 2016

We kunnen door!

Beste Bewoner,

Van QuaWonen heeft u een brief ontvangen. Hierin staat dat we op grond van de ontvangen AkkoordVerklaringen de noodzakelijke 70% hebben gehaald.

Dit betekent dat de Energiebesparende Maatregelen, conform het renovatievoorstel, uitgevoerd worden in alle woningen.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie.

Planning 2016
De laatste weken van dit jaar wordt er alleen gewerkt in uw kruipruimte.
De planning van deze werkzaamheden heeft u van Lian ontvangen.

De overige onderhoudswerkzaamheden en Energiebesparende Maatregelen worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.
De planning hiervan volgt in januari 2017.

Website
Alle informatie over het project kunt u teruglezen op de site: www.beterinwonenschoonhoven.nl.


Vragen
Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met Lian van Beter in Wonen.
U kunt bellen naar 06 - 8451 2044 of een e-mail sturen naar info@beterinwonen.nl.


Met vriendelijke groet,

Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 15 november 2016

Bouwplaatsinrichting


Binnenkort starten we met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. 
Let op: dit zijn niet de Energetische Maatregelen, hiervoor moeten we eerst 70% akkoord halen.
Meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden vindt u terug in het InformatieBlad. Dit heb ik bij u achtergelaten na het eerste huisbezoek.

Bouwplaatsinrichting
Omdat we binnenkort aan de slag gaan, richten we een bouwplaats in. Dit is nodig voor het opslaan van materialen en voor de bouwkeet van onze werklieden.
Voor de bouwplaats gebruiken we 4 parkeervakken aan de Edelsmidsdreef.

Wat betekent dit voor u?
- U hoort van tevoren wanneer uw woning aan de beurt is voor werkzaamheden;
- Van 22 november tot en met 23 december kunt u geen gebruik maken van 4 parkeerplaatsen aan de Edelsmidsdreef;
- Om welke parkeervakken het precies gaat, ziet u op onderstaande foto. Het gaat om de vakken in het blauwe kader.


Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 – 8451 2044 of via het e-mailadres
info@beterinwonen.nl.

Met vriendelijke groet,
Lian van Ham
Beter in Wonen

dinsdag 20 september 2016

NieuwsBrief 1

De komende maanden houdt Beter in Wonen u op de hoogte via de NieuwsBrief en de website.

Asbestinspectie
Afgelopen week hebben we met alle bewoners afspraken gemaakt voor een asbestinspectie in uw kruipruimte. Deze inspectie wordt uitgevoerd door Solidé.

Door de hoogte van het grondwater konden we eerder geen inspectie doen in uw kruipruimte. Om er dit keer voor te zorgen dat er geen water in de kruipruimte staat tijdens de inspectie, wordt bronbemaling aangelegd. We doen dit via de buitenzijde van elke woning, om de overlast te beperken.

Wat is bronbemaling?
Bronbemaling is een speciale pompinstallatie, die ervoor zorgt dat het grondwaterniveau in de kruipruimte wordt verlaagd. De installatie pompt het water weg.

Wat gaat er gebeuren?
In uw voortuin – zo dicht mogelijk bij de gevel – worden 2 afvoerslangen de grond in gebracht. De uiteinden van deze slangen worden aangesloten op een horizontale leiding boven de grond. Deze leiding is aangesloten op een pomp. De pomp zorgt ervoor dat het grondwater in de kruipruimte wordt weggepompt.

Let op: de bronbemaling blijft liggen totdat het asbest wordt gesaneerd. Voor de asbestsanering moeten de kruipruimtes ook droog zijn. We kunnen pas een planning voor de asbestsanering maken nadat de rapporten van de asbestinspectie klaar zijn.

STAP 1
Wie?
-          Specialisatiebedrijf Borsboom legt de bronbemaling aan.
Wanneer?
-          Dinsdag 20 september start Borsboom met de aanleg van de bronbemaling. Zij houden rekening met de planten in uw tuin.
-          Vrijdag 23  t/m maandag 26 september wordt het grondwater afgepompt. De pomp staat dus alleen dit weekend aan.
U heeft geen geluidsoverlast.

STAP 2
Wie?
-          Solidé voert de asbestinspectie uit.
Wanneer?
-          Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29 september worden de asbestinspecties in elke woning uitgevoerd.

Meer informatie
Lees het laatste nieuws op de website: www.beterinwonenschoonhoven.nl.
Vragen? Neem dan contact met ons op via info@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 – 84 51 20 44.Met vriendelijke groet,
Lian van Ham

maandag 8 februari 2016

Inspectie in uw woning

Betreft: Inspectie in uw woning
Datum: 8 februari 2016

Beste heer, mevrouw,

Samen met QuaWonen gaat Beter in Wonen aan de slag met het onderhoud aan uw woning. U bent hier per brief over geïnformeerd door QuaWonen. Om een goed plan te kunnen maken voeren de specialisten van Beter in Wonen een inspectie uit. Verschillende onderdelen van uw woning hebben een ander type inspectie nodig. We komen dus met verschillende specialisten tegelijkertijd bij u langs.

Inspectie in uw woning. 
We gaan in 2 dagen langs 9 woningen in de Zilversmidshof en langs 8 woningen in de Jan Lutmastraat.
• Beter in Wonen belt u vanaf donderdag 11 februari om dit in te plannen.
• Graag horen we welk dagdeel u thuis kunt zijn om ons te ontvangen. De keuzes zijn: o Dinsdag 23 februari van 8.00 - 12.00 of van 13.00 - 17.00 uur. o Donderdag 25 februari van 8.00 - 12.00 of van 13.00 - 17.00 uur.
• Wij moeten in alle ruimtes van uw woning zijn, u hoeft deze ruimtes niet op te ruimen.

Contact met Beter in Wonen 
Als de plannen concreet zijn organiseren wij een InformatieBijeenkomst, u ontvangt hiervoor een uitnodiging. Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Nieuwsbrief, die ontvangt u per post. Alle informatie rondom het project kunt u ook online volgen via www.beterinwonenschoonhoven.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en tot ziens!
Met vriendelijke groet,

Miranda Mars namens Beter in Wonen

Telefoon: 06 84 51 20 44
E-mail: info@beterinwonen.nl